TÔ KIỀU NGÂN

Tô Kiều Ngân-Thi văn Tao Đàn

Advertisements
Beitrag lesen →

Màu cờ

Màu cờ -Viết cho Nữ sinh Nguyễn Phương Uyên,đang bị công an tỉnh Long An giam giử và cho ngày 30.10.2012 ngày ,hai người nhạc sĩ Việt Khang & Trần Vũ Anh Bình bị đưa ra xử tại Sàigòn.

Beitrag lesen →