Để Việt Nam được tự do phải có đoàn thể.

Phan Châu Trinh: Để Việt Nam được tự do độc lập, thì phải có đoàn thể !           ——————- Nhân ngày Giỗ lần 97 ( 23.03.1926 – 23.03.2023 ).  Đăng lại Bài […]

Beitrag lesen →