Chính Đề Việt Nam ( 7)

Lộ trình CỨU nước và DỰNG nước trong „Chính Đề Việt Nam“ (  Tham luận trong Ngày Hội Học về Lộ Trình Cứu Nước Và Dựng Nước trong „Chính Đề […]

Beitrag lesen →

Chính Đề Việt Nam ( 6)

Quyển Chính Đề Việt Nam, bản tóm tắt ( 172 trang)  được in do PHONG TRÀO GIÁO DÂN VIỆT NAM HẢI NGOẠI Cơ sở Thánh Phaolô Tống Viết Bường- Đức […]

Beitrag lesen →

Chính Đề Việt Nam ( 5 )

Kính thưa quý ông bà, anh chị, Tác giả „Chính Đề Việt Nam“ (CĐVN) mở đầu cuốn sách bằng một nhận định chẳng mấy lạc quan: Việt Nam là một […]

Beitrag lesen →

Chính Đề Việt Nam (3)

„Sở dĩ, tới ngày nay, sự thống trị của Trung Cộng đối với Việt Nam chưa thành hình, là vì hoàn cảnh chính trị thế giới chưa cho phép, và […]

Beitrag lesen →