Nguyễn Cao Quyền

Nhận tin ÔNG NGUYỄN CAO QUYỀN đã mất vào ngày 14.12. 2022 tại Potomac- Maryland- USA 🇺🇸 HƯỞNG THỌ 91 Tuổi VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ! THÀNH KÍNH PHÂN ƯU […]

Beitrag lesen →