THƯ MỤC

tieng que huongg - Kopie (2)

TỦ SÁCH TIẾNG QUÊ HƯƠNG

Nhận nhiều Mail gửi đến hỏi đặt mua sách của Tủ sách Tiếng Quê Hương như thế nào?Giá tiền và cước phí ?

Xin trả lời chung:

1) Giá tiền và cước phí: xin xem ở  đây

https://tiengquehuong.wordpress.com/tu-sach-tieng-que-huong/

2) Đặt mua sách : chỉ cần gửi mail hay gọi điện thoại trực tiếp:

Nhà văn Uyên Thao – Tel (001)703 573 – 1207

e mail: uyenthaodc@gmail.com

Nhà văn Trần Phong Vũ -Tel : (001)949485 – 6078

e.mail: tphongvu50@gmail.com

————————————————————
Bạn đọc ở Âu Châu, xin liên lạc  với
Dương Hoàng Mai

duonghoangmai@hotmail.com

Trân trọng.

THƯ MỤC

XẾP THEO THỂ LOẠI

(September 2000 – July 2014)

A. TIỂU THUYẾT, TRUYỆN NGẮN:

01. THÂN PHN MA TRƠI

(Truyện ngắn NGUYỄN THỤY LONG) 18.USD – 360 tr.

02. VŨ TR KHÔNG CÙNG

(Truyện ngắn BÙI NGỌC TẤN) 20.USD – 288 tr.

03. CHÂN TRI TÍM (Tiểu thuyết VĂN QUANG)

20.USD – 450 tr.

04. ĐI TÌM NHÂN VT (Tiểu thuyết TẠ DUY ANH)

20.USD- 310 tr.

05. SINH RA Đ CHT (Tiểu thuyết TẠ DUY ANH)

20.USD – 250 tr.

06. TRONG ÁNH LA THÙ

(Tiểu thuyết dã sử UYÊN THAO) 20.USD – 422 tr.

07. GƯƠM THIÊNG TRN QUC

(Tiểu thuyết dã sử UYÊN THAO) 20.USD – 422 tr.

08. NHNG MNH TRI KHÁC BIT

(Tuyển tập văn 17 tác giả Không Lực VNCH) 20.USD – 300 tr.

09. D TIC QU (Tiểu thuyết VÕ THỊ HẢO) 20.USD – 320 tr.

10. PHIÊN BN TÌNH YÊU

(Truyện dài VŨ ĐIỆN BIỀN – 2 tập)

25.USD/ tập – 616 tr./tập.

11. LÓNG LÁNH TRI XƯA

(Tập truyện ĐẶNG KIM CÔN) 15.USD – 196 tr.

12. NHY MÚA Đ CHT

(Tiểu thuyết NGUYỄN VIỆN) 15.USD – 200 tr.

B. KÝ SỰ, PHÓNG SỰ, HỒI KÝ:

13. GIA ĐÊM TRƯỜNG

(Hồi ký NGUYỄN THỤY LONG)     14.USD – 170 tr.

14. VIT V BÈ BN

(Hồi ký BÙI NGỌC TẤN) 20.USD – 392 tr.

15. Đ LNH DŨNG

(Hồi ký LÊ THIỆP) 25.USD – 416 tr.

16. CHÂN ƯỚT CHÂN RÁO

(Ký sự LÊ THIỆP) 20.USD – 392 tr.

17. LNG THNG GIA ĐI

(Ký sự LÊ THIỆP) 20.USD . 390 tr.

18. NGÃ TƯ HOÀNG HÔN

(Phóng sự VĂN QUANG)   20.USD _  360 tr.

19. MT NGƯỜI MT ĐI

(Ký sự LÊ MỸ HÂN)   20.USD – 480 tr.

20. QUÊ HƯƠNG NGÀY TR LI

(Ký sự LÊ MỸ HÂN)  20.USD – 320 tr.

21. LÊN ĐI

(Phóng sự VĂN QUANG – 2 tập)   25.USD/tập  590 tr/tập

22. ĐÊM GIA BAN NGÀY

(Hồi ký VŨ THƯ HIÊN)   30.USD – 810 tr.

23. SNG VÀ CHT SÀI GÒN

(Ký sự HOÀNG HẢI THỦY) 20.USD – 370 tr.

24. VIT RNG PHONG

(Ký sự HOÀNG HẢI THỦY)20.USD – 400 tr.

25. GI LI TRƯỚC KHI V CÕI

(Tâm bút VŨ CAO QUẬN) 15.USD – 250 tr.

26. MT THI OAN TRÁI  

(Hồi ký PHAN LẠC TIẾP)   25.USD – 420 tr.

27. BUN VUI ĐI THUYN NHÂN

(Hồi ký LÂM HOÀNG MẠNH) 20.USD – 350 tr.

28. TING CHIM BÁO BÃO

(Hồi ký TIÊU DAO BẢO CỰ)   25.USD – 640 tr.

29. HI KÝ CA MT THNG HÈN

(Hồi ký TÔ HẢI) 25.USD – 530 tr.

30. THƯ GI VÀO KHÔNG

(Tâm bút MAI NGUYÊN)  20.USD – 356 tr.

31. ĐI TÔI (Hồi ký NGUYỄN LIỆU) 30.USD – 650 tr.

32. K B KHAI TR 

Tự truyện NGUYỄN MẠNH TƯỜNG 20.USD – 360 tr.

33. NGUYN CHÍ THIN – TRÁI TIM HNG

(Hồi ức TRẦN PHONG VŨ)  25.USD – 560 tr.

34. UNG THƯ ƠI, CHÀO MI!

(Tạp ký LÊ THIỆP và thân hữu) – 288 tr.

C. THƠ:

35. THƠ VƯƠNG ĐC L

(Thơ VƯƠNG ĐỨC LỆ)   20.USD – 220 tr.

36. THƠ GIA ĐI THƯỜNG

(Thơ VƯƠNG ĐỨC LỆ)  20.USD – 190 tr.

37. THƠ TÌNH VƯƠNG ĐC L

(Thơ VƯƠNG ĐỨC LỆ)  20.USD – 220 tr.

38. TN TRUNG TÁC

(Thơ MA XUÂN ĐẠO)  15.USD – 176 tr

39. HOA PHƯỢNG

(Thơ NGUYỄN THỊ HOÀI THANH)  12 USD – 180 tr.

40. THƠ MAI TRUNG TĨNH

(Thơ MAI TRUNG TĨNH)  15.USD – 174 tr.

41. MT HÀNH TRÌNH THƠ

(Thơ CUNG TRẦM TƯỞNG) 30.USD – 640 tr.

42. LÀ NHNG SM TINH MƠ

(Thơ ĐẶNG KIM CÔN)   15.USD – 186 tr.

43. QUÁCH THOI GIA LÒNG CUC ĐI

(Thơ QUÁCH THOẠI) 20.USD – 232 tr.

44. TUYN TP TRN PHONG VŨ

(Tuyển tập thơ văn TRẦN PHONG VŨ)

 25.USD – 495 tr.

45. T TI

(Tuyển tập Văn – Thơ – Họa – Nhạc CHÓE –

NGUYỄN HẢI CHÍ) 25.USD – 400 tr.

46. HÃY NGNG MT

(Tuyển tập thơ văn NGUYỄN ĐẮC KIÊN)

 20.USD – 360 tr.

D. BIÊN KHẢO, TIỂU LUẬN:

47. SAU BC MÀN Đ

(Sưu khảo HOÀNG DUNG)   25.USD – 456 tr.

48. CÕI TRI CÕI TA

(Sưu khảo HOÀNG DUNG)   25.USD – 380 tr.

49. H CHÍ MINH – NHN ĐNH TNG HP

(Biên khảo MINH VÕ) 30.USD – 756 tr.

50. TÂM S NƯỚC NON

(Tiểu luận MINH VÕ) 18.USD – 350 tr.

51. VN TRONG VIN TƯỢNG DÂN CH TOÀN CU

(Biên khảo NGUYỄN CAO QUYỀN) 25.USD – 400 tr.

52. VN TRONG CHIN TRANH TƯ HU

Biên khảo NGUYỄN CAO QUYỀN 25.USD – 460 tr.

53. VIT NAM, TH K 20

(Biên niên sử DƯƠNG KIỀN) 15.USD – 184 tr.

53. GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ II-VĨ NHÂN THI ĐI

(Biên khảo TRẦN PHONG VŨ) 40.USD – 620 tr.

55. VŨNG LY CA BCH C

(Biên khảo NGUYỄN KỲ PHONG) 30.USD – 650 tr.

56. NHÂN QUYN VÀ DÂN CH VIT NAM

(Chính luận NGUYỄN THANH GIANG) 20.USD – 320 tr.

57. NHÂN VĂN GIAI PHM và VN Đ NGUYN ÁI QUC

(Biên khảo THỤY KHUÊ) 40.USD – 976 tr.

58. NÚI CAO VC THM

(Phê bình Văn Học HỒ TRƯỜNG AN) 25.USD – 400 tr.

59. HAI MƯƠI NĂM MIN NAM 1955-1975

(Tiểu luận NGUYỄN VĂN LỤC) 20.USD – 516 tr.

60. CUC CHIN BIÊN GII VIT-HOA-MIÊN

(Sưu khảo HOÀNG DUNG) 20.USD – 380 tr.

61. NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT

(Sưu khảo ĐẶNG CHÍ HÙNG)   – $20 – 596 tr

62. CHÍNH LUẬN 2013

(Chính luận PHẠM CHÍ DŨNG)   – $25 – 696 tr.

E. DỊCH PHẨM TỪ SÁCH NGOẠI NGỮ:

63. TRNG TRÊN ĐEN

(Nguyên tác RUBEN DAVID GONZALEZ –

Bản dịch VŨ THƯ HIÊN) 15.USD – 232 tr.

64. MAO TRCH ĐÔNG NGÀN NĂM CÔNG TI

(Nguyên tác TÂN TỬ LĂNG) 25.USD – 400 tr.)

65. VN-QUÊ M OAN KHIÊN

(Nguyên tác PIERRE DARCOURT,

Bản dịch DƯƠNG HIẾU NGHĨA) 25.USD – 400 tr.

66. THÚ NGƯỜI

(Tiểu thuyết, Nguyên tác HERTA MULLER,

Bản dịch DƯƠNG HOÀNG DUNG) –  20.USD – 296 tr.

tiengquehuong_sachmoi-2

Ngạn ngữ Ả rập :

“Trí nhớ tốt nhất không bằng

nét mực mờ nhất”.

Xin lần lượt giới thiệu đến các bạn những tác phẩm

đã được in của nhà xuất bản “Tiếng Quê Hương” .

Các bạn hãy đặt mua sách của “Tủ sách Tiếng Quê Hương “

để tìm hiểu sự thật và ủng hộ nhà xuất bản Tiếng Quê Hương,

nơi in ấn thành sách những tiếng nói lương tâm thời đại

đang bị bóp nghẹt tại quê nhà.

Trân trọng.

Dương Hoàng Mai
Munich
12.09.2012

Tieng Que Huong

Tô Hải

Hồi ký của một thằng hèn


536 trang- Ấn phí 25 đô la

17 tác giả thuộc Không lực VNCH

Những mảnh trời khác biệt

nhungmanhtroikhacbiet_thumb.jpg
Tuyển tập-316 trang- Ấn phí 20 đô la

Thụy Khuê

Nhân Văn Giai Phẩm

976 trang, ấn phí 40 đôla

CUNG TRẦM TƯỞNG

MỘT HÀNH TRÌNH THƠ


Các bạn yêu thơ  có thể đặt mua tác phẩm
Cung Trầm Tưởng- Một hành trình thơ
 trực tiếp với tác giả .Địa chỉ của Thi sĩ Cung Trầm Tưởng :
308 Thomas Avenue St Paul MN 55103-1773
Giá sách ở Mỹ  : 35 USD – Âu Châu giá+cước phí  : 45 USD
Hoa-dao-130_thumb.jpg

Nguyễn Mạnh Tường

Kẻ bị khai trừ

Nguyễn Quốc Vĩ dịch từ  Un Excommunie

365 trang,Ấn phí  20 đôla

NGUYỄN CAO QUYỀN

VIỆT NAM TRONG VIỄN TƯỢNG

DÂN CHỦ TOÀN CẦU

VN-trong-vien-tuong-dan-chu-toan-cau-
404 trang,Ấn phí  25 đôla

Nhìn lại cuộc chiến 30 năm
VIỆT NAM trong CHIẾN TRANH TƯ HỮU 
NGUYỄN CAO QUYỀN

NXB Tiếng Quê Hương, 2010 – 472 Trang -Ấn phí 25 đôla

Mao Trạch Đông 

Ngàn năm Công Tội
Nguyên tác của : Tân Tử Lăng
 Mao Trạch Đông Thiên Thu Công Tội
xuất bản tại Hongkong -2007
Bản dịch Việt ngữ do Tiếng Quê Hương -xuất bản 2011

Ấn phí 25MK-Bưu phí 3MK tại Hoa Kỳ,10MK ngoài Hoa Kỳ.
Check hay Money Order xin trả cho: VLAC/Tiếng Quê Hương
PrunusMume1_thumb.jpg

Thú người

nguyên tác : Herta Müller

Dương Hoàng Dung dịch thuật 

NXB Tiếng Quê Hương, 2011 

296 trang-Ấn phí 20 MK
hoa dao (48)

Sống và Chết ở Sài Gòn

Hoàng Hải Thủy 

NXB Tiếng Quê Hương, 2002

375  trang-Ấn phí 20 MK

1-Cherry-blossom

 Viết ở Rừng Phong

Hoàng Hải Thủy 

NXB Tiếng Quê Hương, 2004 

400 trang-Ấn phí 20 MK
Penny_Lane

Tuyển tập Trần Phong Vũ

NXB Tiếng Quê Hương, 2012 
Tuyển tập Trần Phong Vũ
496 trang-Ấn phí 25 MK
thanthoai (56)

Dạ Tiệc Quỷ

Võ Thị Hảo

Da tiec Quy (2)
NXB Tiếng Quê Hương, 2013

 320 trang-Ấn phí 20 MK
PBTY

Phiên Bản Tình Yêu I

Vũ Biện Điền

PBTY (2)
NXB Tiếng Quê Hương, 2012
615 trang-Ấn phí 25 MK

Phiên Bản Tình Yêu II

Vũ Biện Điền

PBTY
NXB Tiếng Quê Hương, 2012
616trang-Ấn phí 25 MK
QLVNCH logo

VIỆT NAM Quê Mẹ Oan Khiên

nguyên bản tiếng Pháp “Vietnam, qu’as tu fait de tes fils?

Ký giả Pierre Darcourt-Dịch giả Dương Hiếu Nghĩa.
NXB Tiếng Quê Hương- 2007

vietmessenger.com
 440 trang-Ấn phí 25 MK
hoa-khe

Một thời oan trái

Phan Lạc Tiếp

NXB Tiếng Quê Hương, 2011

PLT (6)

426trang-Ấn phí 25 MK

BOAT

Buồn vui đời thuyền nhân

Lâm Hoàng Mạnh

NXB Tiếng Quê Hương- 2011

Lâm Hoàng Mạnh
348trang-Ấn phí 20MK
Hoa dao (83) - Kopie

Lững Thững giữa đời

 Lê Thiệp

NXB Tiếng Quê Hương, 2011

Lững thững giữa đời

340trang-Ấn phí 20MK

bleedingheart

Đỗ lệnh Dũng

Lê Thiệp

NXB Tiếng Quê Hương, 2007

Lê Thiệp

400trang-Ấn phí 28MK

Penny_Lane

Thân phận Ma Trơi

Nguyễn Thụy Long

NXB Tiếng Quê Hương, 2007

245 trang-Ấn phí 20MK

hoa-khe

Hãy ngẩng mặt

Nguyễn Đắc Kiên

NXB Tiếng Quê Hương, 2013

0023841
360 trang-Ấn phí 20MK

ttgphp8hq

Trần Phong Vũ

Trái Tim Hồng

NXB Tiếng Quê Hương, 2013

nct-book

560 trang-Ấn phí 25MK

ARENA

Quách Thoại

Giữa lòng cuộc đời

NXB Tiếng Quê Hương, 2013

giualongcuocdoi (1)

232 trang-Ấn phí 20MK

ttgphp8hq

Nguyễn Viện

Nhảy Múa để chết

NXB Tiếng Quê Hương, 2013

nhay mua de chet

224 trang-Ấn phí 15MK

head.jpg

HOÀNG DUNG

CUC CHIN BIÊN GII VIT-HOA-MIÊN

(Sưu kho )20.USD – 380 tr.

HoangDung

22 Antworten zu “THƯ MỤC

 1. Xin chào, cuốn Đêm giữa ban ngày (tái bản) của Vũ Thư Hiên hiện đang bán trong nước được in bên Mỹ hay tại Việt ?

 2. cho hỏi sach thiên mệnh bị đánh mất có xuất bản tiếng việt không vậy nếu có thì tìm ở trang web nào vậy xin cảm ơn

  • Xin lỗi vì chậm trả lời, đến nay bản dịch tiếng Việt “ Thiên mệnh bị đánh mất“ chưa ra mắt độc giả.
   Cám ơn sự quan tâm của bạn. Thân ái chúc bạn luôn may mắn, khỏe mạnh.

 3. NXB cũng cho tôi hỏi cuốn „Đi tìm nhân vật“ của Tạ Duy Anh còn không ạ? Cảm ơn.

  • Xin lỗi bạn chậm trả lời do vừa qua ở đây nghỉ lễ Phục Sinh.
   Sách của Tủ sách Tiếng Quê Hương đến nay vẫn bị cấm đem vào Việt Nam.
   Do đó nếu bạn muốn đọc sách của TS TQH xuất bản, bạn hãy nhờ người quen tại
   Hải ngoại giúp dùm.
   Muốn đặt mua sách vui lòng xem thông tin ở trang này :
   http://wp.me/p2rBHB-2d7
   Thân ái.

 4. Tôi đang ở Việt Nam và muốn mua „Chuyện kể năm 2000“ của cố nhà văn Bùi Ngọc Tấn, vậy phải làm sao?

  • Xin lỗi bạn chậm trả lời do vừa qua ở đây nghỉ lễ Phục Sinh.
   Sách của Tủ sách Tiếng Quê Hương đến nay vẫn bị cấm đem vào Việt Nam.
   Do đó nếu bạn muốn đọc sách của TS TQH xuất bản, bạn hãy nhờ người quen tại
   Hải ngoại giúp dùm.
   Muốn đặt mua sách vui lòng xem thông tin ở trang này :
   http://wp.me/p2rBHB-2d7
   Thân ái.

 5. Xin chào anh/chị! Em ở VN, muốn mua quyển MỘT HÀNH TRÌNH THƠ (Thơ CUNG TRẦM TƯỞNG) thì phải làm sao ạ?

  • Hallo,
   Các bạn yêu thơ có thể đặt mua tác phẩm

   Cung Trầm Tưởng Một hành trình thơ -nơi chính tác giả .

   Địa chỉ của Thi sĩ Cung Trầm Tưởng :

   308 Thomas Avenue St Paul

   Minnesota -55103-1773-USA

   Giá sách ở Mỹ : 35 USD

 6. Tôi muốn mua quyển sách Đêm dày Lấp lánh của Nguyễn Thanh Giang. Nhưng trên các trang web của Nxb Tiếng Quê Hương tôi chưa nhìn thấy sách này. Mua sách này làm sao?

 7. Website đẹp lắm, nhưng không thực tế ! Khg biết mua sách on line cách nào, ở đâu ? Xin chỉ dùm tôi …

  • Theo tôi biết Trăng Huyết“ (tác giả Anthony Grey & Nguyễn Ước) đã do Nguyễn Minh Nữu – chủ nhiệm Tuần Báo Văn Nghệ (Virginia) in và bán hết.Kính.DHD

 8. Toi co nhan dduoc hai quyen sach qua USPS:
  1. Nhung su that can phai biet cua DANG CHI HUNG ( US$20) .
  2. Ung thu oi chao mi ,cua LE THIEP.( khong thay gia tien ).
  Xin cho biet tong so chi phi dde gui tien lai .
  Tran trong

  • Ông Nguyễn Minh Tiến kính mến,
   Giá bán cuốn „Những Sự Thật….“ của Đặng Chí Hùng là $20 dollars (chỉ cho ấn phí, chưa tính cước bưu điện ). Cuốn „Ung Thư Ơi Chào Mi“ là tặng phẩm của gia đình Lê Thiệp và Tủ Sách TIếng Quê Hương, nên không ghi giá bán, nhà XB chỉ xin tiền bưu phí . Ông vui lòng liên lạc qua E mail :
   Nhà văn Uyên Thao : uyenthaodc@gmail.com
   Kính.

 9. Khi nào cuốn „Cưỡi ngọn sóng“ được xuất bản xin nhà sách vui lòng báo cho tôi biết theo email add dưới đây để đặt mua ngay. Xin cám ơn.

  • Xin lỗi ông Lê TTài vì đã trả lời chậm . Khi nào TQH ra mắt tác phẩm “ Cưỡi ngọn sóng“, TQH sẽ báo ngay cho ông rõ.
   Trân trọng.

Hãy ghi ý kiến, thắc mắc của bạn vào đây:

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s