ĐƯỜNG LƯỠI BÒ TRÊN BIỂN ĐÔNG

                                                                                      ~ Đỗ Ngọc Uyển ~   Lật Lại Trang Sử Năm 1949, sau khi thắng cuộc chiến quốc cộng, chiếm được lục địa, Trung Hoa Dân Quốc phải rút […]

Beitrag lesen →