Ước mơ và mộng ảo.

Viết để tưởng niệm 39 nạn nhân Việt Nam đã chết ở Anh vào tháng 10.2019. Và viết cho những người đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình. […]

Beitrag lesen →