Để Việt Nam được tự do phải có đoàn thể.

Phan Châu Trinh: Để Việt Nam được tự do độc lập, thì phải có đoàn thể !           ——————- Nhân ngày Giỗ lần 97 ( 23.03.1926 – 23.03.2023 ).  Đăng lại Bài […]

Beitrag lesen →

Nguyễn Cao Quyền

Nhận tin ÔNG NGUYỄN CAO QUYỀN đã mất vào ngày 14.12. 2022 tại Potomac- Maryland- USA 🇺🇸 HƯỞNG THỌ 91 Tuổi VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ! THÀNH KÍNH PHÂN ƯU […]

Beitrag lesen →