Chính Đề Việt Nam ( 7)

Lộ trình CỨU nước và DỰNG nước trong „Chính Đề Việt Nam“ (  Tham luận trong Ngày Hội Học về Lộ Trình Cứu Nước Và Dựng Nước trong „Chính Đề […]

Beitrag lesen →

Chính Đề Việt Nam ( 6)

Quyển Chính Đề Việt Nam, bản tóm tắt ( 172 trang)  được in do PHONG TRÀO GIÁO DÂN VIỆT NAM HẢI NGOẠI Cơ sở Thánh Phaolô Tống Viết Bường- Đức […]

Beitrag lesen →