Ta thấy Trường Sơn trong mắt em

Trường Sơn ngan ngát núi đồi thiêng
Dốc lên dựng đứng nghìn năm lẻ
Trời đất quay về theo hướng Nam
Vạn dặm quan san
Suối treo
Thác mộng
Núi thẳm
Rừng ngàn
Ước mộng đêm đêm nằm gối đá
Tay vói trời mắt vời biển cả
Đem tâm cơ xây đắp sơn hà
Không là vương không là bá
Là con Lạc cháu Hồng
Đứng cõi Bắc bạt núi khai sông
Xây thành đắp lũy
Dựng Tổ quốc nghìn năm
Mở nước có Hùng Vương
Vực nước có Trưng Triệu
Ngô
Đinh


Trần

Nguyễn
Có Ngô Quyền Lê Lợi
Có Hưng Đạo Quang Trung
Đánh quân Tàu vỡ mật bay hồn
Thục Hán hay Tống Đường
Nguyên
Minh
Hay Mãn Thanh
Ôi những triều đại oai hùng
Hàng hàng
Lớp lớp
Đem đại nghĩa thắng hung tàn
Lấy chí nhân thay cường bạo
Uy danh lừng lẫy
Trấn Bắc
Bình Nam
Nối nước non một dải
Nằm thênh thang thoai thoải bờ đại dương
dài vạn dặm
Trường Sơn làm lưng tựa
Hướng về Nam
Xưa là Hồng Lĩnh
Nay là Trường Sơn
Trường Sơn là linh hồn
Là mắt soi viễn vọng
Ngó ra Bắc sóng sông Hồng cuồn cuộn
Nhìn miền Trung yểu điệu dáng Sông Hương
Vọng về Nam Dòng Cửu Long chín đầu rồng
hùng vĩ
Ôi nước non cẩm tú
Trường Sơn ơi
Trường Sơn
Gánh một gánh giang san
ba cửa mở
Dân một lòng giữ nước
bốn cõi trời yên
Ta thấy Trường Sơn trong mắt em
Trường Sơn sương dựng khói xây thành
Gió bình minh gợn sóng
áo rừng xanh
Đêm tối muôn ánh sao trời vương tóc trắng
Tự nghìn năm
Đất trời như gặp trên đỉnh non
Hẹn với càn khôn
Xoay dần nhật nguyệt
Chân cứng đá mềm
Lối mòn thẳm thẳm
Vách dựng cheo leo
Rừng cây xô xát
Trăm suối ngàn đèo
Chi chít
Cầm thú chim muông
Một khoảnh rừng một tấc đất
Là của cải của muôn dân trăm họ
Nào phải đâu riêng của giặc Hồ.
Chúng dấy lên như côn trùng
Hay san sát từng bày như loài khỉ lửa
răng nhô mông đỏ
Xẻ núi lấp đường
Qua khe qua suối
Qua trảng
Qua truông
Đuốc đốt sáng rừng
đẵn cây phá núi
Lập con đường mòn thông suốt
Hết Trường Sơn Tây,
Lại Trường Sơn Đông
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Cho quân rợ Cộng trẩy
vào Nam
Cho máu lệ ngập tràn như huyết dụ
Cho xương trắng như vôi nung
Ngất trời lửa đỏ
Khe Sanh thành biển khói
Huế thành đô oán hận ngộp trời
Đập đầu con nhỏ
Siết cổ người già
Giết
Phụ nữ cũng không tha
Tráng niên trói từng chùm
chôn sống
Máu lê thành nội.
Giết người không một tiếng nói
Tội ác tày trời
Oan khiên nhụa đất
Trời ơi dân trăm họ có làm chi nên tội
Hỡi Hồ Chí Minh
Hỡi loài quỷ đỏ
Rừng Trường Sơn bao nhiêu lá
Là bấy nhiêu tội ác bây bày ra
Trời sẽ không dung đất cũng không tha
Mưa Trường Sơn không dội sạch
Nước Biển Đông không tẩy hết
Khí thiêng đất trời này bây giết chết
từ lâu
Từ mùa Thu một-chín-bốn-mươi-lăm
Anh thấy Trường Sơn trong mắt em
Trường Sơn máu chảy đá đau lòng
Từ Pleime Ban Hét
Từ Đạc-lắc Kon-Tum
Từ Đường 7 núi rừng
Bây bắn người bằng súng
Bây đập người bằng cây
Máu đào loang Phú Bổn
Thây người ngập sông Ba
Trường Sơn ơi
Trường Sơn
Em chưa về Phú Yên
Ta thành người tội phạm
Chúng đã chiếm miền Nam
Cơ đồ này đổ nát
Anh hùng đành tuẫn tiết.
Công bộc chịu lưu dày
Quân tử cũng xa ba
Hiền nhân bôn viễn xứ
Chúng bay đã làm chủ
Sao đày đọa con đen
Sao đầu độc con đỏ.
Chủ nghĩa gì
Cộng sản
Đói thiếu ăn
Đau thiếu thuốc
Người già
Trẻ thơ
đói khát
Bới rác tìm cơm
Đường phố ngác ngơ hành khất
Trai làm phu nô lệ
Gái bán thân xứ người
Bây ngồi trên ngồi trốc
Tham tàn
Bóc lột
Lãnh tụ nhe nanh
Dân trắng mắt
Nhìn nhà tan
Nước mất
Từng mảnh đất
Bây đêm dâng ngày bán
Mất Ải Nam Quan
Bản Giốc
Mất Hạ Long Trường Sa
Mất Vinh cho Formosa
Biển chết
Mất Trường Sơn cho Bốc-xít
Gỗ rừng cây quý tuyệt
Muông thú đã vắng tanh
Mất Đà Nẵng Nha Trang
Mất Bình Dương Vũng Tàu
Trời đất dựng thành sầu
Ôi còn đâu
Còn đâu
Ôi Hà Nội
Huế
Sài Gòn
Ôi Trường Sơn
Trường Sơn
Đã chết
Mắt em vương lệ đào
khép chặt
Ta còn gì nữa đâu
Ta còn gì nữa đâu
Hỡi tổ quốc núi sông
Xin khôi phục khí thiêng
Hỡi tổ tiên anh hùng
Hãy giúp giống Lạc Hồng
Giữ cho còn
Tiếng nói
Để tương lai Việt Nam
biết cười và biết khóc
Viết thành thơ thành sách
Cho đầy trang sử
Oai hùng và bất khuất
Của những nghìn năm xưa
Trường Sơn ơi Trường Sơn
Còn hay mất
Mà mắt em nhắm chặt
Ta đau lòng
Ta đau lòng lắm Việt Nam ơi!

Văn Nguyên Dưỡng
Xuân Mậu Tuất 2018